Logo Psoni

Oferta

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

Czytaj więcej

Zajęcia pedagogiczne

Cel zajęć pedagogicznych Zajęcia pedagogiczne w Niepublicznej Podstawowej

Czytaj więcej

Fizjoterapia

Pod pojęciem fizjoterapii rozumiemy całość działań mających na

Czytaj więcej

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa - rodzaj ergoterapii, która ma za

Czytaj więcej

Terapia wzroku

Terapia wzroku to działania mające na celu poprawę

Czytaj więcej

Zajęcia psychologiczne

Cel zajęć psychologicznych Praca psychologa w NPSS obejmuje

Czytaj więcej

Logopedia i komunikacja

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, terapia mowy

Czytaj więcej

Konsultacje lekarskie i opieka pielęgniarska

Zbigniew Bohdan - pediatra (40 lat pracy z

Czytaj więcej