Logo Psoni

Kontakt

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11

Dyrektor NPSS: Luiza Lipińska
tel: 58 342-01-33 lub 508-186-022
adres e-mail: luiza.lipinska@psoni.gda.pl
godziny przyjęć interesantów: codziennie 7.00-9.00, 12.00-14.00

Sekretariat ZNPO: Agnieszka Szpilarewicz-Skrzypska, Halina Kiszkis
tel/fax: 58 342-01-33
tel: 503-034-422
adres e-mail: biuro.edukacja@psoni.gda.pl
godziny pracy: codziennie 7.00-15.00