Logo Psoni

Dzień Edukacji Narodowej i zakończenie obchodów XX – lecia istnienia OREW

dsc_0136

14 października 2016 roku odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz podsumowanie obchodów XX – lecia istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Nasze spotkanie zaszczyciło wielu znakomitych gości. Byli to: Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, Wiceprezydent Miasta Gdańska pan Piotr Kowalczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych pani Ewa Kamińska, przewodnicząca Zarządu gdańskiego Koła PSONI pani Joanna Cwojdzińska, wiceprzewodnicząca Zarządu gdańskiego Koła PSONI pani Katarzyna Świeczkowska. Zaproszenie przyjęli także byli dyrektorzy OREW: pani Halina Szymańska, pani Grażyna Kalinowska oraz pani Joanna Popek. W uroczystości wzięli udział wychowankowie OREW, uczniowie NSPdP, rodzice naszych podopiecznych, kierownicy placówek i pracownicy PSONI oraz dyrekcja i pracownicy OREW i NSPdP.

Na początku uroczystości wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego paniom: Annie Chełmińskiej i Grażynie Pliszce oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego panu Jarosławowi Łepkowi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani dyrektor Grażyna Bejster oraz rodzice podopiecznych złożyli życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom OREW i NSPdP. Do życzeń dołączyli się także uczniowie NSPdP wykonując piosenkę pt. „Nasza szkoła”.

W czasie uroczystości posumowano obchody XX – lecia OREW. Refleksjami na temat idei powstania Ośrodka, jego genezy podzieliła się pani Halina Szymańska. Pani dyrektor Grażyna Bejster przypomniała nam o ważniejszych wydarzeniach z historii OREW-u.

Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak, osobiście przyjął ślubowanie od nowego podopiecznego OREW, Maksymiliana oraz jego rodziców. Uczestniczył także w jego pasowaniu na wychowanka.

Pan Marek Michalak otrzymał od Zarządu Stowarzyszenia nagrodę Dignitas jako podziękowanie za niezwykłe zaangażowanie w walkę o prawa i godność dzieci z niepełnosprawnością lub chorych oraz ich rodzin.

W czasie spotkania była okazja do zadawania przez dzieci pytań panu Rzecznikowi. Mogły to zrobić także dzieci niemówiące dzięki wykorzystaniu komunikatorów. W czasie wizyty pan Rzecznik zapoznał się z plakatami prezentującymi prawa dziecka i zatwierdził je własnoręcznym podpisem.

Zarząd gdańskiego Koła PSONI oraz OREW otrzymali z rąk Rzecznika Praw Dziecka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – honorowe wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni do kawiarni, gdzie uczniowie Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy częstowali samodzielnie przygotowaną kawą oraz ciastem, będącym upominkiem od rodziców wychowanków. W kawiarence zabrzmiała muzyka na żywo w wykonaniu uczniów Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością.

Dziękujemy wszystkim za obecność, życzenia i wspólne świętowanie.

Beata Stepnowska
zobacz zdjęcia