Logo Psoni

oferta

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku oferuje swoim uczniom:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego i przyrodniczego,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
 • zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej,
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza POZ i lekarza rehabilitacji.

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

  • 03 września 2018 r. godz. 12.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w NPSS;
  • 24 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna;
  • 11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe;
  • 18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  • 21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

  uwaga – uroczystość zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019 roku

  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.

  Terminarz informacyjnych spotkań z rodzicami

  • 17 września 2018 r. godz. 17.00 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2018/2019, zatwierdzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  • 19 września 2018 r. godz. 9.30 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2018/2019, zatwierdzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  • 12 listopada 2018 r. godz. 17.00
  • 28 stycznia 2019 r. godz. 17.00 – podsumowanie I półrocza
  • 30 stycznia 2019 r. godz. 9.30 – podsumowanie I półrocza
  • 08 kwietnia 2019 r. godz. 17.00
  • 10 czerwca 2019 r. godz. 17.00 – podsumowanie II półrocza
  • 13 czerwca 2019 r. godz. 10:00 – podsumowanie II półrocza

  Uwaga:  Rodzice zobowiązani są do udziału w co najmniej dwóch spotkaniach. 

  Terminarz uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych na rok szkolny 2018/2019

  • 03.09. 2018 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
  • 28.09.2018 – Dzień Chłopaka
  • 29.09.2018 – Dzień Otwarty PSONI
  • 12.10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej
  • 10.2018 – październik miesiącem AAC
  • 08.11.2018 – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
  • 09.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości
  • 30.11.2018 – Andrzejki; wróżby, zabawa
  • 06.12.2018 – spotkanie z Mikołajem
  • 21.12. 2018 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
  • styczeń 2019 – karnawał 2019
  • 08.03.2019 – Dzień Kobiet
  • 16.04.2019 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
  • 24.04.2019 – Święto Książki
  • 06.05.2019 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • 31.05.2019 – Święto Rodziny
  • 5 czerwca 2019 – Bal absolwenta
  • 19.06.2019 – uroczystość zakończenia roku szkolnego