Logo Psoni

oferta

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku oferuje swoim uczniom:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego i przyrodniczego,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
 • zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej,
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza POZ i lekarza rehabilitacji.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 • 02 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 13 – 26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe;
 • 09 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

uwaga – uroczystość zakończenia roku szkolnego 25 czerwca

 • 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie.
 • Terminarz informacyjnych spotkań z rodzicami
 • 16 września 2019 r. godz. 17.00 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2019/2020,
 • 18 września 2019 r. godz. 9.30 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2019/2020,
 • 04 listopada 2019 r. godz. 17.00
 • 27 stycznia 2020 r. godz. 17.00 – podsumowanie I półrocza
 • 29 stycznia 2020 r. godz. 9.30 – podsumowanie I półrocza
 • 06 kwietnia 2020 r. godz. 17.00
 • 15 czerwca 2020 r. godz. 17.00 – podsumowanie II półrocza
 • 17 czerwca 2020 r. godz. 10:00 – podsumowanie II półrocza
 • Uwaga:  Rodzice zobowiązani są do udziału w co najmniej dwóch spotkaniach. Terminarz uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych na rok szkolny 2019/2020
 • 03.09.2019 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 30.09.2019 – Dzień Chłopaka
 • 14.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 10.2019 – październik miesiącem AAC
 • 08.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 29.11.2019 – Andrzejki; wróżby, zabawa
 • 03.12.2019 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 06.12.2019 – spotkanie z Mikołajem
 • 19.12. 2019 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 10 – 14.02.2020 – karnawał, walentynki
 • 06.03.2020 – Dzień Kobiet
 • 07.04.2020 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • 20 – 24.04.2020 – Święto Książki
 • 05.05.2020 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • 29.05.2020 – Święto Rodziny
 • 10.06.2020 – Bal absolwenta
 • 25.06.2020 – uroczystość zakończenia roku szkolnego