Logo Psoni

oferta

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku oferuje swoim uczniom:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego i przyrodniczego,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
 • zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej,
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza POZ i lekarza rehabilitacji.
  • 01 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna;
  • 01 – 14 lutego 2021 r. – ferie zimowe;
  • 01 – 06 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  • 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie.

Terminarz informacyjnych spotkań z rodzicami

 • 31 sierpnia 2020 r. w godzinach i formie ustalonej z wychowawcą – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2020/2021,
 • 16 listopada 2020 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO,
 • 25 stycznia 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO – podsumowanie I półrocza,
 • 19 kwietnia 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO,
 • 21 czerwca 2021 r. w godzinach i formie ustalonej przez Dyrektora ZNPO – podsumowanie II półrocza

Uwaga:  Rodzice zobowiązani są do udziału w co najmniej dwóch spotkaniach. 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą bądź specjalistami – po uprzednim umówieniu terminu przez zeszyt korespondencji bądź telefonicznie. Rekomendujemy spotkania w formie zdalnej.

Terminarz uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych na rok szkolny 2020/2021

 • 01.09.2020 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 30.09.2020 – Dzień Chłopaka
 • 14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 10.2020 – październik miesiącem AAC
 • 10.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 20.11.2020 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 29.11.2020 – Andrzejki
 • 03.12.2020 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 04.12.2020 – spotkanie z Mikołajem
 • 11.12.2020 – Dzień Patrona
 • 22.12. 2020 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 08.03.2021 – Dzień Kobiet
 • marzec 2021 – dzień otwarty Szkoły
 • 31.03.2021 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • kwiecień 2021 – Dzień Ziemi
 • 23.04.2021 – Święto Książki
 • 05.05.2021 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • maj 2021 – rowerowy maj
 • 01.06.2021 – Święto Rodziny
 • czerwiec 2021 – Bal absolwenta
 • 25.06.2021 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

Projekty i innowacje realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 • Ja nie widzę ciebie, Ty zobacz mnie; NPSS i NSPdP;
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Działaj z imPETem!”, z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami; uczniowie NPSS i NSPdP;
 • Wszystkie Kolory Świata! – projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF; uczniowie NPSS i NSPdP;
 • Zbierając makulaturę, chronisz lasy; uczniowie NPSS i NSPdP;
 • Lekcje Języka Angielskiego; uczniowie NSPdP, klasa 2 NPSS;
 • Samorząd Uczniowski; międzyoddziałowa grupa uczniów ZNPO;
 • Włączanie cyfrowe (w ramach projektu Inclusive Digital Academy); uczniowie NSPdP;
 • Zajęcia teatralne; uczniowie NSPdP