Logo Psoni

O nas

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych. Nasze działania mają na celu zmaksymalizowanie szans dzieci na efektywne funkcjonowanie w systemie edukacyjnym.

Nasze działania są obecnie nakierowane na dwa obszary:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
  • rewalidację dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Działania w obu sferach prowadzimy dzięki:

  • dokładnej diagnozie funkcjonalnej, przeprowadzanej przez wykwalifikowanych specjalistów
  • systematycznym zajęciom terapeutycznym dla dzieci
  • wsparciu rodziców i rodziny w podejmowaniu działań sprzyjających rozwojowi dziecka
  • monitorowanie drogi edukacyjnej podopiecznych, wspieranie placówek przedszkolnych i szkolnych w zaplanowaniu odpowiedniej opieki nad nimi