Logo Psoni

Linki

http://www.pfron.org.pl/ – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.psouu.org.pl/ – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

http://www.centrumdzwoni.pl/– Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnych Intelektualnie.

http://www.niepelnosprawni.pl/ – Portal dla osób z niepełnosprawnością.

http://www.integralia.pl/ – Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

http://www.popon.pl/ – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

http://www.clan.pl/niepelnosprawni/prawo.html

http://www.autyzmcentrum.org.pl/ – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem

http://www.bizon.pion.pl/

http://www.wson.wroc.pl/

http://www.odwaznidopracy.pl/ – informacje o projekcie „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”

http://www.ngo.pl/ – portal organizacji pozarządowych

https://www.youtube.com/channel/UCl3gVwBwVPBlsNFY63TBv8Q – Kanał Youtube PSONI Koło w Gdańsku