Logo Psoni

Jak nas wspierać

·         Możecie Państwo przekazać na nasze konto dowolną darowiznę pieniężną, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Numer konta: 78 1020 1811 0000 0002 0095 6946

·         Możecie Państwo zawrzeć z nami umowę barterową.
W ramach zawarcia umowy barterowej zobowiążemy się do świadczenia usług reklamowych w postaci umieszczenia różnych nośników reklamujących Państwa firmę na naszych busach, stronie internetowej oraz podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych.

·         Możecie Państwo podarować rzecz lub usługę. 
W ramach prowadzonej przez Państwa działalności możecie przekazać nam swoje wyroby
( np.: meble, sprzęt Audio, sprzęt AGD i inne)

·         Wolontariat pracowniczy
Poprzez wolontariat pracowniczy możecie Państwo wesprzeć prace budowlane prowadzone w naszych placówka w celu udostępnienia tych obiektów osobom z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Możecie Państwo również wesprzeć nas w pracach ogrodniczych (np. w opiece nad krzewami, trawą i inną roślinnością znajdującą się na terenie naszego ośrodka) lub w postaci innej wykonanej i wcześniej uzgodnionej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

·         Możecie Państwo przekazać 0,1 grosz , 10 groszy, 20 groszy lub 1 zł od każdej sprzedanej przez Ciebie rzeczy czy usługi
W ramach prowadzonej przez Państwa działalności możecie Państwo przekazywać na nasze konto minimalną kwotę od każdej sprzedawanej rzeczy czy usługi. W zamian my weźmiemy czynny udział w promocji Państwa produktów.

·         Możecie Państwo sami zaproponować formę współpracy.
Możecie Państwo również zaproponować inną formę współpracy zgodną z profilem prowadzonej przez Państwa i Stowarzyszenie działalności. Przystąpimy do każdej inicjatywy podejmowanej na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wszelkich informacji udzieli:
Magdalena Stańczewska +48 501 746 016
magdalena.stanczewska@psoni.gda.pl