Logo Psoni

Informacje o projekcie

main_logoProjekt współfinansowany ze środków PFRON

Tytuł projektu: Kierunek samodzielność

Nr umowy dofinansowania: ZZO/000273/11/D

Kierunek pomocy : zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce ( rehabilitacja ciągła)

Projekt wieloletni realizowany w terminie 01.01.2018-31.03.2021

Uczestnicy projektu : Programem zostanie objęta grupa beneficjentów: dzieci od 2 roku życia, młodzież oraz dorosłe osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w dużej mierze osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym(do 30 roku życia). Oferta wsparcia kierowana jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, zaburzeniami słuchu i centralnego układu nerwowego, które są efektem niepełnosprawności, chorób przewlekłych, zaniedbań terapeutycznych i edukacyjnych i prowadzą do opóźnień rozwojowych, różnego typu dysfunkcji, deficytów lub dysharmonii rozwojowej. Wsparciem w ramach realizowanego projektu objętych zostanie 45 uczestników zamieszkujących województwo pomorskie.

Formy wsparcia:

  • Terapia integracji sensorycznej
  • Terapia ręki
  • Fizjoterapia
  • Terapia indywidualna/grupowa mowy
  • Terapia żywieniowa
  • Terapia społeczna- drama
  • Wsparcie psychologiczne dla rodziny

Specjalista ds. wsparcia Katarzyna Świeczkowska
Koordynatorzy: Karolina Biegała, Iwona Ukleja-Kucaba

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ PFRON Kierunek samodzielność