Logo Psoni

O nas

Logo BIZON

    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku od 2006 roku prowadzi Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

     W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).

     W ciągu 10 lat działalności, w zrealizowanych przez  BIZON projektach, wzięło udział 260 osób niepełnosprawnych (w tym ponad 230 osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju i innymi niepełnosprawnościami): 209 osób skorzystało z doradztwa zawodowego, a 230 osób z konsultacji psychologicznych, 191 osób uczestniczyło w spotkaniach grup wsparcia, 180 osób odbyło treningi pracy, 98 osób pracowało na organizowanych w ramach projektów stażach, 102 osoby otrzymały wsparcie w zatrudnieniu wspomaganym świadczonym przez trenera pracy. Obecnie pracuje 65 osób, z czego 27 samodzielnie bez wsparcia trenera. Od 2006 r. dzięki wsparciu BIZON – 42 osoby opuściły Warsztaty Terapii Zajęciowej.