Wolontariat

WOLONTARIAT „STARSZY BRAT STARSZA SIOSTRA”Wolontariat „Starszy Brat Starsza Siostra” jest projektem realizowanym przy gdańskim kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 2003 roku.
Celem tego programu jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką, a podopiecznymi – osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wolontariusz spotyka się ze swoim „młodszym” rodzeństwem raz w tygodniu przez okres roku, z możliwością przedłużenia tej relacji na kolejne edycje. Może on również uczestniczyć w realizowanych projektach artystycznych, spotkaniach integracyjnych oraz grupie wsparcia. Dla osób niepełnosprawnych jest to bardzo ważny aspekt uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, możliwość rozwoju i nauka budowania relacji z drugim człowiekiem. Rolą wolontariusza jest utwierdzenie swoich podopiecznych w poczuciu własnej wartości, pomoc w odzyskaniu lub podtrzymaniu pewności siebie i odwagi w walce z chorobą. Sama forma tego projektu pozwala także odciążyć rodziców osób z niepełnosprawnością, co niesie ogromne korzyści zarówno dla dzieci jak ich opiekunów.