Logo Psoni

Specjaliści

W codziennym życiu pomagają nam:

ASYSTENCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Mariola Robak

Karolina Szybalska

Marta Stasiewicz

Oktawia Radka

Marcin Kubiak

Zbigniew Kulczyński

Estera Wójcik

Wojciech Namiotko

Maciej Łysak

PSYCHOLOG

Angelika Pawłowska

KIEROWNIK – KOORDYNATOR

Danuta Wójcicka