Wczesne wspomaganie rozwoju

Odbywa się bezpłatnie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Kierowane jest do dzieci do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym.

Jest realizowane na podstawie programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, finansowanego przez Wydział Edukacji Miasta Gdańsk.

JAK OTRZYMAĆ POMOC W RAMACH PROGRAMU?

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne lub dostrzegasz problemy w jego rozwoju możesz skonsultować w naszej placówce jego potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju.

Osobą, z którą rodzic i dziecko spotyka się na początku, jest psycholog. On wstępnie ocenia funkcjonowanie dziecka. Na podstawie wniosku rodziców powołujemy zespół diagnozujący oraz zespół orzekający, które oceniają potrzeby dziecka i według nich wydają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie tej opinii dziecko i rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne a także terapię pedagogiczną, logopedyczną i zajęcia grupowe – według stwierdzonych potrzeb.

JAKIEGO RODZAJU WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ

Oferujemy:

  • w formie konsultacji psychologicznych: diagnozę dziecka oraz wsparcie dla dziecka i rodziny
  • w formie konsultacji pedagogicznych i logopedycznych: diagnozę dziecka
  • w formie terapii pedagogicznej: pracę nad rozwojem poznawczym, motorycznym, społecznym i umiejętnościami szkolnymi dziecka; pracujemy elementami terapii pedagogicznej, Terapii Ręki, terapii zajęciowej, Metody Dobrego Startu, terapii zabawą, terapii sensorycznej, wczesnego wspierania rozwoju oraz wieloma innymi technikami, rozwijającymi te sfery
  • w formie terapii logopedycznej: pracę nad rozwojem mowy czynnej i biernej dziecka, sprawnością artykulatorów, umiejętnościami komunikacyjnymi (w tym według potrzeby komunikacją alternatywną)
  • w formie terapii grupowej: prowadzone formy terapii grupowej uzależnione są od potrzeb dzieci aktualnie znajdujących się pod naszą opieką. Obecnie dzieci realizują zajęcia grupowe z Terapii Ruchem (elementy terapii ręki)