Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 30 maja 2017 rokuodbędzie się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Koło w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 11 o godzinie 16.30.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Koła
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Gdańsku w dniu 30 maja 2017 roku

 

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
  4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła w 2016 roku: merytoryczne i finansowe.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami : merytorycznym i finansowym.
  8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.
  10. Zamknięcie obrad.