Logo Psoni

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Podsumowanie konsultacji spolecznych programu Za zyciem