Dzień Otwarty PSONI, 13 maja 2017

psoni
gdansk

 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE

na

DZIEŃ OTWARTY

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Gdańsku

13 maja 2017

Od godziny 10.00 do godziny 14.00

Ul. Jagiellońska 11

Gdańsk

W tym dniu będą Państwo mogli poznać pracę naszego Stowarzyszenia oraz

skorzystać z konsultacji:
-neurologa
-lekarza rehabilitacji
-fizjoterapeuty – z zakresu wad postawy; konsultacja z wykorzystaniem plantografu; konsultacja ogólna dotycząca rozwoju ruchowego dziecka
-psychologa – z zakresu rozwoju poznawczego dziecka, problemów z zachowaniem oraz relacji między rodzeństwem
-pedagoga – z zakresu umiejętności manualnych dziecka
-terapeuty integracji sensorycznej
-logopedy oraz neurologopedy – z zakresu oceny rozwoju mowy, aparatu artykulacyjnego, porada dotycząca problemów z jedzeniem
-dietetyka
-pracownika socjalnego
-prawnika
-z zakresu prawidłowej pielęgnacji niemowląt
-pośrednika pracy dla osób z niepełnosprawnością
-z zakresu edukacji dziecka niepełnosprawnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapoznać się z pracą naszych placówek
-Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
-Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”
-Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
-Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
-Warsztatu Terapii Zajęciowej
-Środowiskowego Domu Samopomocy
-Mieszkalnictwa Wspomaganego

-Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

-Orkiestry Vita Activa oraz Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych

Wziąć udział w:
-warsztatach różnych technik plastycznych
-warsztatach bębniarskich
-zajęciach z wykorzystaniem rowerów trójkołowych
-gimnastyce ogólnorozwojowej
-warsztatach dotyczących profilaktyki kręgosłupa w pracy terapeuty
-zawodach kajakowych na suwnicy
-masażu wirowym kończyn górnych
-warsztatach dramy
-warsztatach linorytu
-warsztatu podpałki K-LUMET

Poza tym:
-skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
-wysłuchać koncertu Remontu Pomp
-spróbować zagrać na instrumentach Orkiestry Vita Activa
-zrobić zakupy na kiermaszu Warsztatu Terapii Zajęciowej
-odwiedzić strefę relaksu
-zrobić sobie zdjęcie w foto budce
-dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem w naszym Stowarzyszeniu i zagranicą
-skorzystać z wielu innych atrakcji przygotowanych przez nas dla Ciebie

DOŁĄCZYĆ DO NAS I ZOSTAĆ CZŁONKIEM NASZEGO STOWARZYSZENIA

więcej informacji na

www.facebook.com/events/633612726827524/

oraz na  stronie www.psoni.gda.pl

plan3