Dziękujemy

Szanowni Państwo!
2 września po raz pierwszy samochody dowożące naszych uczniów i podopiecznych do placówek mogły skorzystać z nowego dojazdu, który powstał dzięki naszym marzeniom, determinacji naszej fundraiserki Ani Jędrzejewskiej i życzliwości wielu osób.
Dziękujemy wszystkim rodzicom i pracownikom, którzy swoimi darowiznami wsparli naszą inwestycję.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
-Pana Piotra Grzelaka – wiceprezydenta Miasto Gdańsk ds. polityki komunalnej
-Pana Roberta Zaremba -GZNK
-Pana Mieczysława Kotłowskiego – Dyrektora Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
-Pana Wiesława Szańcy- zastępcy kierownika działu utrzymania dróg GZDiZ
-Pana Pawła Buczyńskiego –Wiceprezesa Zarządu Fundacja Gdańska
-Pana Alana Aleksandrowicza – Prezesa InvestGDA

Oficjalne otwarcie dojazdu odbędzie się 22 września o godzinie 10.00. Wszyscy darczyńcy, którzy chcieliby, aby ich nazwiska zostały upamiętnione, prosimy o kontakt z Anią Jędrzejewską (pok 118 – I piętro, anna.jedrzejewska@psoni.gda.pl)