Logo Psoni

,,Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu’’ – nowy projekt realizowany w naszym Kole.

logaUE

Z dniem 1.11.2018r. w naszym Kole rozpoczęliśmy realizację projektu pn. ,,Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu docelowo mamy zamiar stworzyć dziesięć tzw. kręgów wsparcia wokół beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną. Działanie kręgów będzie skupiało się na zabezpieczeniu przyszłości OzNI na płaszczyźnie mieszkaniowej jeżeli będzie taka możliwość, prawnej i socjalnej. Zależy nam aby osoby objęte kręgiem miały zapewnioną przyszłość również w zakresie samoobsługowym jak i dbania o potrzeby dnia codziennego. W chwili obecnej ruszyła rekrutacja Beneficjentów do projektu.

Zapraszamy do kontaktu mailowego kregiwsparcia@psoni.gda.pl oraz do kontaktu telefonicznego 58 553 02 61

Agata Ciosmak specjalista ds. kręgów wsparcia

Urszula Sokalska specjalista ds. rodziny

Magdalena Kowalska specjalista ds. rodziny

Projekt „Bezpieczna przyszłość  Osób z NI – testowanie modelu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego